Hallitus

Suomen psykomotoriikkayhdistys ry

Puheenjohtaja: Tuukka Äännevaara, fysioterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja. Olen työskennellyt vuodesta 2007 asumispalveluissa asiakkainani pääosin autismin kirjon henkilöitä. Ihmisen kokonaisvaltaisuus sekä kehon ja mielen yhteys ovat olleet aina kiinnostukseni kohteita. Psykomotoriikan perusopinnot olen suorittanut 2011 Metropolian ammattikorkeakoulussa. Olen toiminut Suomen psykomotoriikkayhdistyksen hallituksessa vuodesta 2013.

Varapuheenjohtaja & EFP:n edustaja: Mirja Mahkonen, erikoisfysioterapeutti, fysioterapian osastonhoitaja. Fysioterapian osastonhoitajan tehtävästä jäin eläkkeelle kesällä 2015. Suoritin psykomotoriikan erikoistumisopinnot vuonna 2011 Metropolian ammattikorkeakoulussa. Psykomotoriikan erikoistumisopintoihin liittyen kehitin ja aloitin 4-6 vuotiaiden lasten psykomotoriikkaryhmät Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa.

Rahastonhoitaja: Päivi Jormakka, kasvatustieteen lisensiaatti ja varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettaja, nyt jo eläkkeellä. Psykomotoriikkaan tutustuin kauan sitten nuorena lastentarhanopettajana. Psykomotorinen ajattelu, jossa ihmistä / lasta ajatellaan kokonaisvaltaisesti – kehollisena, fyysisenä ja psyykkisenä toimijana, sopii hyvin varhaiskasvatuksen maailmaan. Auta / ohjaa minua tekemään itse, liikkuen, toimien , positiivisesti kannustaen, mahdollisuuksia/tarjoumia lapsiryhmässä antaen ja yhdessä etsien – psykomotoriikkaan parhaimmillaan! Psykomotoriikkaa sain syventää erikoistumisopinnoissa Metropoliassa vuonna 2008 ensimmäisellä ”Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena” kurssilla. Tärkeitä minulle ovat ulkoilu, retket ja piharakentelu sekä sisällä liikuntaleikkiryhmät (psykomotoriikan viitekehyksestä). Vuodesta 2008 aktiivisemmin mukana SPY ry:n toiminnassa.

Jäsen: Marja Kannelsuo, liikuntatieteiden maisteri.. Olen jäsen EFP:n koulutuskomissiossa. Olen ohjannut ja kouluttanut vuosikymmeniä soveltavaa liikuntaa ja psykomotoriikkaa eri asiakas- ja ammattiryhmille sosiaali- ja opetusalalla. Viime vuosina olen opettanut myös muualla Euroopassa. Olen ollut Suomen psykomotoriikka yhdistyksessä mukana perustamisesta lähtien.

Jäsen: Pirjo Laatikainen

Jäsensihteeri & hallituksen varajäsen: Mari Jaakkola Erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja Nokialta. Tällä hetkellä työskentelen 1.-2.-luokan erityisluokanopettajana Ylöjärvellä. Psykomotoriikkaan tutustuin ensimmäisen kerran -90 luvulla toimiessani vielä lastentarhanopettajana. Psykomotoriikan erikoistumisopinnot suoritin Metropoliassa vuonna 2008. Muistathan ilmoittaa minulle jos jäsentiedoissasi tapahtuu muutoksia: lutsi66@gmail.com

Hallituksen varajäsen: Johanna Müller