Psykomotoriikka

Psykomotoriikka on lähtöisin Keski-Euroopasta, missä sitä on toteutettu jo kymmenien vuosien ajan sekä kasvatuksen että terapian alueilla. Monissa Euroopan maissa on erityisiä psykomotoriikan ammattihenkilöitä ja psykomotoriikan ammattitutkintoon johtavaa koulutusta on useissa maissa, esimerkiksi Tanskassa, Ranskassa, Hollannissa ja Saksassa. Suomessa toteutettava psykomotoriikka on saanut vaikutteita eniten Saksasta mm. Kiphardilta ja Zimmeriltä.

Psykomotoriikka on lähestymistapa, jossa käytetään ja sovelletaan eri menetelmiä. Psykomotoriikassa on kysymys kehon ja mielen yhteydestä. Tavoitteena on liikunnan avulla edistää ja tukea ihmisen koko persoonallisuutta. Liikuntaa ei tarkastella urheilullisista ja suorituskorosteisista eikä tulostavoitteisista lähtökohdista, vaan se nähdään tietoisena ja tavoitteellisena kokonaisvaltaisen kehityksen ja toimintakyvyn sekä terveyden edistämisen ja tukemisen välineenä. Liikunnassa on keskeistä ilo, luovuus ja elämyksellisyys. Jokaisella on mahdollisuus onnistua.

Havainnoimalla, yhdessä liikkumalla ja oppimalla kehittyvät itsetuntemus, vuorovaikutustaidot ja käsitys ympäristöstä. Monipuoliset havainto(senso)motoriset harjoitteet, liikuntaleikit ja – pelit, tanssi- ja musiikkiharjoitukset, pantomiimi- ja sirkustaitoharjoitteet sekä erilaisilla välineillä (esim. trampoliini, keinut, pedalo jne) tapahtuvat harjoitteet muodostavat keskeisen sisällön. Harjoitteita voidaan toteuttaa erilaisissa ympäristöissä esim. sisätiloissa, luonnossa, vedessä jne. 

Psykomotorinen harjoittelu sopii kaikille, mutta siitä hyötyvät erityisesti tukea tarvitsevat henkilöt lapsista vanhuksiin.