Lopputyöt

Katja Kauppila, Maija Vähä: Fysioterapeuttien käyttämiä psykomotorisen tukemisen keinoja leikki-ikäisen lapsen fysioterapiassa
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala fysioterapien koulutusohjelma
Opinnäytetyö 2016 Avaa pdf

Marko Kuukasjärvi: Minä kehossani-ryhmä,
kokemuksia kehollisesti oireilevien aikuisten terapiaryhmästä

Hyvinvointi- ja toimintakyky, psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 12.5.2011 Avaa pdf

Kaisa Saarinen: 4-7-vuotiaiden kipupotilaiden kuntoutuksen kehittäminen, psykomotorinen perheryhmäinterventio
Hyvinvointi- ja toimintakyky, psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 7.10.2011 Avaa pdf

Anita Ahlstrand: Tsemppiä liikunnasta ,
Oppimisen ja kasvun tukeminen psykomotoriikan keinoin

Hyvinvointi- ja toimintakyky, psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 16.5.2011 Avaa pdf

Mirja Mahkonen: Liiku-Leiki-Kehity
Psykomotorinen pienryhmäkokeilu
Hyvinvointi ja toimintakyky, psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 26.5.2011 Avaa pdf

Marko Kuukasjärvi ja Petri Saarela: Keho, mieli ja vuorovaikutus
Kokemuksia liikuntaterapiaryhmästä nuorisopsykiatrisella osastolla
Fysioterapian koulutusohjelma, fysioterapeutti
Opinnäytetyö 23.4.2010 avaa pdf

Hannele Laitinen, Heidi Perukangas, Johanna Ryynänen:
“Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta?”

Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä
vuorovaikutuksesta yhteisessä psykomotoriikkaryhmässä
Hyvinvointi- ja toimintakyky,Psykomotoriikka erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 28.11.2008 Avaa pdf

Päivi Jormakka:
Retkiryhmä valloittaa

Kokemuksia psykomotorisesta ryhmästä
lasten, vanhempien ja ammattilaisten näkökulmasta
Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 28.11.2008 Avaa pdf

Tuula Kivi, Heidi Meriö:
Minkä lapsi tänään osaa tehdä yhteistyössä – sen hän osaa huomenna tehdä yksin

Psykomotorisia harjoituksia päiväkodin arjen tilanteisiin
Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 27.11.2008 Avaa pdf

Tiina Sihvola:
Psykomotorisesti suuntautunut
liikuntakasvatus liikunnanohjaajakoulutuksessa

Opetuskokeiluja ja havaintoja opiskelijoiden sovelluksista
Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 28.11.2008 Avaa pdf

Merja Sulku:
Viilipurkeilla vikkeläksi, kävyillä ketteräksi

Kokemuksia ja ideoita psykomotoriikan hyödyntämiseen
päiväkodissa
Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 28.11.2008 Avaa pdf

Mari Jaakkola ja Satu Leimola:
“Leikitkö mun kaa?”

Liikkuen ja leikkien uuteen ryhmään esiopetuksessa
Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 1.9.2008 Avaa pdf

Annu Lius:
Liikettä laskuihin –
Matematiikan peruskäsitteiden vahvistaminen
musiikin ja liikunnan tuella

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 26.11.2008 Avaa pdf

Maarit Käenmäki:
Voimavaroja vanhemmuuteen
liikunnan avulla

Lastenneuvolan moniammatillinen perheryhmäkokeilu
Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 27.11.2008 Avaa pdf

Merja Meronen:
Minä ja Liike-ryhmä

Psykomotoriikka psykiatrisessa kuntoutuksessa
Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 28.11.2008 Avaa pdf

Pirjo Laatikainen, Eeva Mäkinen, Sirkku Rusanen:
Liikkuen leikkien koulun alkuun,
psykomotoriikasta apua koulutulokkaiden motoristen ja sosiaalisten taitojen kartoitukseen sekä ryhmäytymiseen

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 28.11.2008 Avaa pdf

Anna Bäckroos: Arjen sanoittaminen psykomotorisin
liikuntaleikein,
ohjelehtinen vanhemmille

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 13.12.2013 Avaa pdf

Jaana Vinnikainen:
Ilon kautta liikkumaan,
lasten psykomotoriikkaryhmässä harjoiteltujen taitojen siirtyminen arkeen

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 12.12.2013 Avaa pdf

Anna-Lea Vartiainen:
Psykomotoriikastako siivet varhaiserityispedagogiikalle?

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 17.2.2014 Avaa pdf

Katri Lehtonen:
Piharakenteluleikki, psykomotorinen näkökulma päiväkodin pihatoimintaan

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 6.1.2014 Avaa pdf

Krista Linden:
Ilon kautta!, psykomotoriikkaa Porvoon päiväkoteihin

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 12/2013 Avaa pdf

Lea Karjalainen:
Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään,
Rentoutustuokioiden vaikutus kouluikäisten oppimistilanteisiin

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 25.10.2013 Avaa pdf

Sanna Laine:
”Me ollaan tultu kuusta, ja me ollaan kiviä – kultaisia kiviä.”

Psykomotorinen ryhmäkokeilu osallisuuden vahvistajana
Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 12.12.2013 Avaa pdf

Tuula Iivanainen, Sirpa Puska, Minna Sillanpää:
Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä, suunnitellusti kohti tavoitetta

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 10.12.2013 Avaa pdf

Anna Satoniitty:
Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa, psykomotoriikka kasvatuksen punaisena lankana päivähoidossa

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 12.12.2013 Avaa pdf

Meri Laakso, Malla Lappeteläinen:
Psykomotoriikkaa varhaiskasvattajille
Autististen lasten päiväkotiryhmän henkilökunnan koulutus
Fysioterapian koulutusohjelma
Fysioterapeutti
Opinnäytetyö 10.11.2015 Avaa pdf

Elina Räsänen:
Ohjaamisen taikaa

Eväitä ja tukea psykomotorisesta lähestymistavasta lasten perusliikunta-kurssilla ohjaamiseen
Fysioterapian koulutusohjelmaFysioterapeutti
Opinnäytetyö 10.11.2015 Avaa pdf